Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιφιγένειας 73,

2003 Στρόβολος

( Δημοτικό Ακρόπολης )

τηλ : 22466022

τηλεομοιότυπο : 22466005

info@goneisdemotikon.com