Αρχική Εκτελεστική Γραμματεία

Εκτελεστική Γραμματεία

Μορφάκης Σολομωνίδης – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σωτήρης Χριστοφή – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Γεωργίτσης – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρίστος Ανδρέου – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πέτρος Στυλιανού – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Κώστας Κυπρής – ΤΑΜΙΑΣ

 

Μέλη

Παναγιώτης Τρύφωνος

Μάριος Χ’ Ττοφή

Στέλιος Βαρδάκης

Μαρία Σπαρσή

Ιωάννα – Αννίτα Ταλιώτου

Όλγα Πέτρου